T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Dörtyol Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Dörtyol Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyonumuz

Güncelleme Tarihi: 10/02/2020

Vizyonumuz

* Sağlık hizmetlerinde uluslar arasıgelişmeleri izleyen ve uygulayan, AB normlarında akredite olmuş,

* Bölgesinde sağlık hizmetlerinde, uzman personeli ile, tam donanımlı ekipman ve teçhizatlı yatırımlarıyla, kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet veren, rekabet edebilir, öncü bir kurum olmak,

Misyonumuz:

* Hasta ve hasta yakınları ve diğer ilgili tarafların beklentileri konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

Politikamız:

* Dörtyol Devlet Hastanesi ‘nde çalışmaktan mutluluk duyan,

* Yasalardan gelen ve bağlı bulunduğumuz kurumumuzdan gelen sorumluluklarımızı yerine getirmek,

* Hasta Haklarını uygulamak,

* Güler yüzlü, yetenekli, konusunda bilgili, deneyimli ekibimizle hizmet vermek,

* Hastanemize başvuranların sağlıkla ilgili her türlü sorununu güvenli bir şekilde ve kısa sürede çözümlemek,

* Hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

* Bilim ve teknolojideki yeniliklere uygun olarak, makine, ekipman ve donanım kalitemizde yenilikleri takip etmek,

* Proses/süreçlerimizdeki hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek ve en iyi olmak, hedefimizdir.

Stratejilerimiz:

* Hastane bilişim sistemleri alanında gelişmeyi ve kurumun öncü rolünü sürdürmek,

* Hastanede bulunan tüm tıbbi cihazların uluslararası standartlar düzeyinde kalibrasyonunu yapabilecek bir kalibrasyon laboratuarı kurmak ve akredite bir laboratuar haline gelmek,

* Tıbbi laboratuar hizmetlerini olabildiğince tek bir çatı altında toplamak.

* Hastalarımızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetini uluslararası standartta vererek, tıbbın sağlayabildiği en kısa sürede bitirmek,

* Hastane yönetim ve organizasyon hizmetlerini, uluslar arası standartta ve profesyonel meslek mensupları tarafından vermeyi sürdürmek.

Değerlerimiz:

* Etik Kurallara Uygunluk; Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi.

* İnsancıllık; İnsan yaşamı ve mutluluğunun her şeyden önemli sayılması.

* Güvenilirlik; Kurum çalışanlarımızın, sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması.

* Ekip Çalışması; Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan ekipler kurmak.

* Çevreye Saygı; Fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel alanlardan oluşan çevrenin korunmasını ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmek

Temel Hedeflerimiz:

* Muayene, tetkik, teşhis ve tedavi randevu sürelerini kısaltmak,

* Hasta yatış sürelerini kısaltmak,

* Cerrahi hastalarının büyük bir oranının tedavilerini Günü Birlik Cerrahi Merkezinde ayaktan gerçekleştirmek,

* Laboratuar hizmetlerinin doğru, hız ve güvenirliliğini en yüksek düzeye çekmek,

* Hastane enfeksiyonları oranını düşürmek,

* Hasta ve hasta yakınlarının hastalıkları ile ilgili, her aşamada bilgilendirilmesini sağlamak.

* Kişi başı alınan hizmetiçi eğitim saatini yükseltmek,

* Hastanede bulunan tıbbi cihazların tamamının kalibrasyonunu kurum içinde yapmak.