Değerlerimiz
17 Ekim 2022


                                                                                                         DEĞERLERİMİZ  

 

  • Hasta haklarına saygılı,
  • Yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket eden,
  • Tıbbi etik kurallara bağlı,
  • Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutan,
  • Araştırmacı, konusunda bilgili, özverili, güvenilir ve sorumluluk sahibi olan,
  • Toplum yararını gözeterek, ekip ruhu sağlık hizmetinin işleyişini kolaylaştıran ve süreçleri hızlandıran,
  • Bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek cihaz ve ekipman teknolojisindeki yenilikleri hastane bünyesine taşıyan,
  • Sağlık Bakanlığının Kalite Standartlarını bütüncül bir yaklaşımla uygulayarak en üst düzeyle sağlık hizmeti sunan bir sağlık kurumu olmaktır.