Tarihçemiz
07 Kasım 2023                                                                                                                                        TARİHÇEMİZ

       Dörtyol Devlet Hastanesi 1983 yılından itibaren 100 yataklı hastane olarak faaliyetine başlamıştır. İhtiyaca binaen ek hizmet binası, 2006 yılı Mayıs ayında hizmete açılmıştır.  Zaman içinde artan ihtiyacı karşılamak üzere 2011 yılında fizik tedavi salonu, personel yemekhanesi, yeni kantin binası, 2013 yılında 20 poliklinik kapasiteli ek poliklinik binası, 2014 yılında 10 yataklı ek diyaliz salonu ve kan alma birimi hastanemizde hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizin açık alanı yaklaşık 22.000 m2 olup; kuruluşundaki 9000 m2’lik kapalı alanı yaklaşık 14.500 m2’ ye ulaşmıştır. Hastanemiz ihtiyaçların artması ile birlikte 21.05.2022 tarihine kadar 160 yatak kapasitesi ile hizmet vermiştir.

      Hastanemiz, bölgenin artan nüfus ve gelişmesine paralel olarak hastane binasının sağlık hizmetlerinin verilmesinde yetersiz kalmıştır. Buna bağlı olarak Dörtyol ilçesine yeni bir hastane yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm reformlarıyla birlikte Hastane Yönetiminin de girişimleri neticesinde Sağlık Bakanlığımız tarafından 250 yataklı yeni hastanemiz yatırım programına alınmıştır.  Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınan 250 yataklı Yeni Devlet Hastanesinin, 17 Ekim 2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir.  İhale sonrası Yeni Hastanemizin 16.04.2019 ‘da temeli atılmıştır. 250 yataklı Yeni Devlet Hastanemiz, Dörtyol ilçesinde 33.594.73 m2 arsa üzerine 9250 m2oturum alanı, 51902 m2 kapalı alan ve 250 yataklı olarak inşa edilen yeni hastane binamızın 11/03/2022 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup, hastanemizin 09 Haziran 2023 aziranH tarihinde resmi olarak açılış yapılmış ve sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. 06 Şubat 2023 tarihinde bölgemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından 400 yatak A2 rolünde tescillenmiştir 31/07/2023 tarihinde Payas İlçesi Sahra Ek Hizmet Birimi 10 yatak kapasitesi ile hastanemize iş ve işlemlerini yürütmek üzere bağlanmıştır.

 

   Yeni hastanemizde 90 poliklinik, 172 adet çift kişilik yataklı servis odası, 20 palyatif bakım yatağı ve 62 yoğun bakım yatağı(28 yataklı üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, 9 yataklı ikinci basamak erişkin koroner yoğun bakım ünitesi, 6 yataklı  POST-OP cerrahi bakım ünitesi, 19 ikinci basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi) . Tescil işlemleri sonrasında anjiyografi ünitesi, kemoterapi ünitesi, palyatif bakım servisi A2 rolü kapsamında eklenmiştir. olmak üzere 400 yataklı hizmet vermektedir.