Mutemetlik Birimi
18 Ekim 2022


 Görevli ve geçici görevli olarak gelen personellerin maaş, sabit ek ödeme, nöbet, icap ödemelerini yapmak, işçi personellerinin maaş, tediye, ikramiye ve fazla mesailerini yapmak, maaşlardan kesilen primlerin SGK'ya bildirimini yapmak, sağlık personeline fiili hizmet zammı hesaplamak 

GÖREVLERİ

 1. Aylık maaş bordrolarını yapmak,
 2. Aylık nöbet bordrolarını yapmak,
 3. Aylık döner sermaye, vardiya ve ek ödeme bordrolarını yapmak,
 4. İcap ödemelerini ve ikinci görev ödemelerini yapmak,
 5. Personelin genel sağlık sigorta işlemlerini takip etmek,
 6. Banka, muhasebe, saymanlık işlemlerini takip etmek,
 7. Giden ve gelen personelin yolluk bordrolarını yapmak,
 8. Personelin derece kademe ilerlemelerini takip edip maaş bordrolarına işlemek,
 9. Biriminde çalışan personelin çalışma düzenini ve görev dağılımını yapmak,
 10. Birim içerisinde görev dağılımı çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapmaktır.
 11. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmaktır.