Satın Alma Birimi
18 Ekim 2022


Satın alma birimi, birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerini Döner Sermaye Bütçesi, Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarından temin ederek muayene ve kabul işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde kurulmuştur.
GÖREVLERİ
Satın alma birim sorumlusunun temel görevi birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerini Döner Sermaye Bütçesi, Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarından gerçekleştirmektir. Bunun için gerekli olan birçok pazar araştırma ve satın alma işlemleri başlangıçtan muayene ve kabul aşamasına tüm süreçleri en etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmektir.