Tig Birimi
18 Ekim 2022


Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren yatan hasta sınıflandırma sistemidir.

GÖREVLERİ

1.Hastaları, benzer şartları oluşturan gruplara ayıran ve başlangıç noktası hastalıklar olan bir sistemdir.

2.Vakaları, öncelikle ana tanıya daha sonra işlemlerine göre gruplandırır.

3.Harcanan tedavi kaynaklarını, parasal değer yerine bağıl değer/katsayı olarak ifade eder.

4.Sisteme yatan, günübirlik, İBaG ve BBaG olarak gönderilen veriler ilgili ay ve bir sonraki ayın ilk 3 gününe kadar TİG sistemine gönderilir. Dönem, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce takip edilen bir sonraki ayın 3. günü saat 24 itibariyle sonlandırılır..

5.Hastane yatan hasta sayısı, günübirlik hasta sayısı ve ayaktan hasta sayısı gibi veriler, TSİM, MEDULA Sistemi gibi diğer sistemlere gönderilen verilerle kıyaslanacağı için hastanenin tüm hizmet verilerinin, bütün sistemlerde uyumlu olması gerekmektedir. Bu veriler arasındaki uyumluluk oranı her ay gerçekleştirilen ödemelerde bir kriter olarak kullanıldığı için bu sistemler arasında görülen uyumsuzluğa bağlı hak kayıpları kurum TİG yöneticilerinin sorumluluğunda olacaktır.