İstatistik Birimi
18 Ekim 2022


İstatistik verilerin toplamak, kontrol etmek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve  yazışmaları yapmak.

GÖREVLERİ
1.Günün Akışına göre istenen istatistik çalışmalarını yapmak. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
2.Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.

3. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmaktır.

4.  İl Sağlık Müdürlüğüne ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere  sorumlularına ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunmak