Amaç ve Hedeflerimiz
14 Ekim 2022


KURUMSAL AMAÇ

KURUMSAL HEDEF

KURUMSAL EYLEM

 

Kurumsal amaç 1

Hastane alt yapısı ve donanım eksikliklerini gidermek

Kurumsal hedef

Yeni hastane binası ile ilgili alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ,kaliteli ve sürekliliği sağlayan sağlık hizmeti sunmak

Kurumsal eylem planı 1

yeni hastane binası ile açılan yeni birimlerin tescil belgelerini almak alt yapı ile ilgili yapılması gerekli donanımları SKS ile uyumlu bir şekilde tamamlayarak sağlık hizmetine sunmak

Kurumsal eylem planı 2

yeni hastanemizde daha kaliteli hizmet verebilmek adına tıbbı cihaz ve donanım eksikliklerinin tespitini sağlayarak giderilmesi konusunda planlamalar yapmak

Kurumsal amaç 2

Kolay ulaşılabilir ve güvenilir sağlık hizmeti sunarak bulunduğumuz bölgede tercih edilen ve sevk eden değil sevk alan hastane olmak

Kurumsal Hedef

Bedensel .ruhsal ve sosyal gibi şartlar sebebiyle özel ihtiyaca olan vatandaşlarımıza kolay erişimi sağlamak

Tüm sağlık hizmetleri alanında güvenilir bir şekilde tüm branş hekimlerimizle tam kapasite çalışarak bölgede tercih edilen hastane olmak

 

Kurumsal eylem planı 1

Eski hastane binasındaki tüm birimlerin taşınması için gerekli alt yapı ve donamım çalışmalarını tamamlamak

Kurumsal eylem planı2

Yeni hastaneye taşınma aşamasında sağlık hizmetinin hiçbir şekilde aksamamasıve başvuru yapan vatandaşların mağdur edilmemesini sağlamak

Kurumsal eylem planı 3

Yeni hastanemizde açılan yeni birimlerin vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde hizmetine sunmak

Kurumsal eylem planı 4

Bedensel .ruhsal ve sosyal gibi şartlar sebebiyle özel ihtiyaca olan vatandaşlarımıza kolay erişimi sağlanması için (hostes .yönlendirme engelli hasta Polikliniği.hasta odası gibi…)gerekli alt yapıyı oluşturmak

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal amaç 3

Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bölgede örnek hastane olmak

 

Kurumsal Hedef

Sağlık sektöründeki teknolojik değişiklikleri takip ederekkalite ile uyumlu bir şekilde ve uygun maliyetle hizmet sunmak.

Hasta /hasta yakınları hakları gözeterek memnuniyet oranını en üst seviyede tutmak.

Sunulan sağlık hizmetini sistemli,planlı ve en az hata ile yürütmek.

Kalite standartları kapsamında hasta ve çalışan memnuniyetini en üst sevide tutmak sürekli ölçme değerlendirmeye tabi tutarak gerektiğinde iyileştirme çalışmaları yapmak

Kurumsal eylem planı 1

Güncel Sağlıkta Kalite Standartları takip etmek

Sağlıkta kalite standartları rehberlerine uyumlu çalışmak

Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerini uygulamak

 

 

 

Kurumsal amaç 4

Hastalarımızın memnuniyetini oranlarını yükseltmek

 

Kurumsal Hedef

Hastalarımızın memnuniyet anketlerigörüş ve önerileri doğrultusunda gerekli iyileştirmeyi sağlamak

Kurumsal eylem planı 1

Hasta ve hasta yakınlarını gerek internet web üzerinden gerekse dilek görüş ve öneri kutularından yapmış oldukları bildirimleri değerlendirilmelerini yaparak gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal eylem planı 2

Hasta memnuniyet anketlerini düzenli olarak uygulamak gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal amaç 5

Çalışanlarımızın memnuniyet oranlarını üst seviyede tutmak

 

Kurumsal Hedef

Çalışanlarımızın memnuniyet anketleri görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli iyileştirmeyi sağlamak

 

Kurumsal eylem planı 1

Çalışanlarımızın gerek internet web üzerinden gerekse dilek görüş ve öneri kutularından yapmış oldukları bildirimleri değerlendirilmelerini yaparak gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal eylem planı 2

Çalışan memnuniyet anketlerini düzenli olarak uygulamak gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal amaç 6

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek sunulan hizmet kalitesini arttırmak

Kurumsal Hedef

Hizmet içi eğitimler, Sertifikalandırma ve yetenekleri doğrultusunda uygun bölümde çalışma sistemi geliştirmek

Kurumsal eylem planı 1

Personelin görev tanımına ve niteliklerine(sertifika, mezuniyet ve deneyim) uygun uygun birimlerde hizmet sunmasını sağlamak

Kurumsal eylem planı 2

Çalışanlara yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve plan dahilinde düzenli aralıklarla verilmesini sağlamak

 

Kurumsal amaç 7

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

Kurumsal Hedef

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

Kurumsal eylem planı 1

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Kurumsal amaç 8

Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak

Kurumsal Hedef

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.

Kurumsal eylem planı 1

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları
değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı,
çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak