Vezne
21 Ekim 2022


Hastaneye gelip ücretli özel muayene ve ameliyat ücretleri vezne tarafından ödenmesi sağlanmaktadır.

GÖREVLERİ:

1. Hastaneye gelip ücretli ve özel muayene ve ameliyat olmak isteyen hastaların ücretleri vezne tarafından tahsil edilir.

2.Hastalardan nakit ve kredi kartı ile tahsil edilen tutarlar Mutemet kasa defteri çıktısı alınıp kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili saymanlık müdürlüğüne imza karşılığı teslim edilir

3.Hastaların hastanemize ödemesi gereken ücretlerin zamanında ödenmesi için tahakkuk kesmek. Bu görevlerin yapılmasında üst amirler tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek.