Teknik Hizmetler Birimi
18 Ekim 2022


Hastane içerisindeki makine araç ve gereçlerin tamir,bakım ve onarımını yapar. Gerektiğinde gerekli teknik servisleri makinelerin onarımı ve bakımı için çağırır, periyodik bakımların yapılmasını sağlar.

GÖREVLERİ

 1. İdari amirleri tarafından kendisine verilen işleri zamanında ve tekniğine uygun olarak yapmak, yapamadığı veya problem oluşan işleri, idari amirlerine bildirmek.
 2. İklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 3. Asansör sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 4. Trafo sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 5. UPS (kesintisiz güç kaynakları) sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 6. Pnömatik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 7. Jeneratör sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 8. Medikal gaz sistemleri sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 9. Su depolarının dezenfeksiyon işlemleri, bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 10. Kamera kayıt sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 11. Telefon santrali sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 12. PLC senkron pano sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 13. Tıbbi izole güç sistemleri ve ameliyathane kontrol panelleri sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 14. Soğuk oda sistemleri ve morg dolapları sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 15. Kompanzasyon panosu sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 16. Kazan dairesi sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 17. Diyaliz arıtma sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 18. Yetkili firmalarına refakat etmek. Bakım formlarını tutup takibini yapar.
 19. Günlük iş planının hazırlanması, nöbetçi eleman bilgi akışının değerlendirilmesi, arızaların sınıflandırılması ve arıza bilgisine göre iş akışının ayarlanmasını sağlayıp takibini yapar.
 20. Yatan hasta servis katlarından gelen günlük arızaları arıza bildirimlerin sorumlu hemşirelerinin bilgileri dâhilinde arızaları giderip onaylatmak ve aylık olarak  rutin bakımlarını yaptırıp takibini yapar.
 21. Acil aydınlatma sistemine ait armatürlerin kit ünitesi ve batarya ünitesinin bakım ve arızalarını gidermek takibini yapar.
 22. Hastaneye ait tadilatlardan dolayı yeni elektrik tesisatlarını yönetmeliğe göre uygulamasını yapar.
 23. İklimlendirme tesisatına ait elektrik motorların kontrolünü yaptırmak, arızaların haricinde, yılda iki kez bakımını yaptırıp takibini yapar.
 24. Atölyeye ait depo içerisindeki malzeme giriş çıkışını takibini yapar.
 25. Her sabah vardiya teslim alındığında sistem düzenli bir şekilde kontrol eder.
 26. Kazan besleme pompaları kontrol edilerek oluşan arızalara müdahale eder/ettirir takibini yapar.
 27. Tesis ve cihazların randımanlı çalışması ve ömürlerinin uzatılması için iyi kullanma, koruyucu bakım, (boya badana, temizleme, yağlama) tamir ve parça değiştirme gibi tedbirlerin zamanında alınması gerekir ve bu işlerde çalışan personel olanaklar ölçüsünde eğitimleri sağlanır.