T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Dörtyol Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Dörtyol Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekimin Mesajı

Güncelleme Tarihi: 10/02/2020


     Sağlık insanların kaliteli yaşam sürebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Tüm insanların en azından yaşamlarının belirli dönemlerinde ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti, bir ülkeyi yaşanabilir kılan en önemli kriterlerden biridir. Bakanlığımızın 2003 yılından bu yana sürdürdüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi ve sağlığını güvence altına almayı amaçlamaktadır.

  Dönüşüm ve değişimin zor olduğunun, bir çok güçlükleri, engelleri aşmamız gerektiğinin farkındayız. Dörtyol Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanları olarak, vatandaşlarımızla birlikte yaşamakta olduğumuz sıkıntıları yine birlikte aşmayı ve problemleri beraberce çözmeyi amaçlıyoruz. Hastanemizi daha modern ve daha kaliteli hizmet üreten bir yapıya kavuşturmak; Hatay'da örnek ilçe hastanesi, yakın çevrede tercih edilen bir sağlık merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Dörtyol Devlet Hastanesi, yapısı, işleyişi ve hizmet üretim kalitesi ile diğer kamu sağlık kurumları ve özel sağlık kuruluşları tarafından örnek alınacak bir hastane olmalı düşüncesindeyiz.

  İşimizin hiç de kolay olmadığının farkında olmakla beraber bu doğrultuda çalışmaya kararlı ve azimliyiz. Elbette başarmak için vatandaşlarımızın yapıcı eleştirileri ve katkıları ile her kademedeki yöneticilerimizin desteğine her zaman ihtiyacımız olacak. Hastanemizin arzu edilen seviyede bir sağlık merkezi haline getirilmesi ve vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi konusunda, her aşamada, katkı ve destek sağlama imkanı olan ve gücü yeten herkesi katkıda bulunmaya çağırıyoruz.
Uz. Dr. Adem TAKIŞ

Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi