İş Sağlığı Güvenliği Komitesi
07 Aralık 2022


İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

1

Başkan

Başhekim

Uz.Dr.Adem TAKIŞ

2

Üye

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

Hüseyin METİN

3

Üye

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

Ayla ŞAHİN

4

Üye

Kalite Yönetim Direktörü

Uz.Dr.Havva Elif TUNÇDEMİR

5

Üye

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hekimi

Dr.Gamze AYKAÇ

6

Üye (Sekreterya)

İş Sağlığı Ve Güv. Birim Sorumlusu

Nesrin YILDIRIM

7

Üye

Sivil Savunma Sorumlusu

Cumaali ÇAKMAK

8

Üye

Temsilci Sendika Yetkilisi

Muammer ÜNLÜ