Risk Yönetim Ekibi
07 Aralık 2022


RİSK YÖNETİM EKİBİ

1

Başkan

Başhekim Yardımcısı

Uz . Dr. Müjde OCAK

2

Üye

Kalite Yönetim Direktörü

Uz.Dr.Havva Elif TUNÇDEMİR

3

Üye

İş Yeri Hekimi

Dr. Gamze AYKAÇ

4

Üye

Sendika Temsilcisi

Muammer ÜNLÜ

5

Üye

Personel Sorumlusu

Ergün TOZCU

6

Üye

Sivil Savunma Görevlisi

Cumaali ÇAKMAK

7

Üye

Sosyal Çalışmacı

Arda YORULMAZ