İletişim Tanıtım Birimi
18 Ekim 2022


Hastane Başhekiminin Basın ile olan iletişimini sağlayarak gündeme uygun sağlıkla ilgili basın bültenleri hazırlamak veya ilgili birimde hazırlanmasını sağlamak.

GÖREVLERİ
1 - Hastane tarafından sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda, gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla ilgili birimlerden gelen basın bültenlerini düzenlemek, Yönetime sunmak, uygun görülenlerin duyurusunu ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla yapmak.
2 - Kongre, Konferans, Sempozyum, eğitim vb. Hastanemiz faaliyetlerinin basın bülteni hazırlanarak Başhekimliğe sunulur uygun görüş verildikten sonra ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla duyurusunu yapmak